copyright by Terapia Dla Ciebie 2014 Wykonanie ICVision.pl

Rozmowa, która pomaga

Terapia jest procesem odkrywania, spoglądania w głąb siebie, poznawania własnych mechanizmów i zachowań, jest początkiem wprowadzania pozytywnych zmian, wydobywania potencjału, odkrywania możliwości. Poprzez pozytywną i dającą wsparcie relację z psychoterapeutą możesz poznać schematy swojego myślenia, przekonań i postaw, poznając wewnetrzną silę i wykorzystać ją do pokonania różnych przeciwności losu.

Podczas sesji terapeuci używają całego wachlarza metod psychologicznych kierując się indywidualnymi potrzebami klienta, mając na względzie jego dobro i niesienie wsparcia. Jest to profesjonalny rodzaj współpracy pomiędzy dwoma stronami - terapeutą/psychologiem  a klientem. Terapia daje możliwość bycia wysłuchanym, zrozumianym a także pozwala nadać sens spotykającym nas wydarzeniom i  spojrzeć na sprawy z innej perspektywy, szczególnie kiedy pomoc ze strony bliskich czy przyjaciół jest niewystarczajaca.

W zależności od prezentowanych problemów i indywidualnych potrzeb klienta terapia moze byc krótko- lub długoterminowa. Wachlarz wsparcia psychoterapeutycznego jest bardzo szeroki – od zaburzeń emocjonalnych po chęć zrozumienia i poprawienia obecnej sytuacji. Terapia psychologiczna może być pomocna w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, uzależnień, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, fobii i innych.

Terapia pomaga również w rozwiązywaniu problemów w relacjach z bliskimi, w zrozumieniu swoich reakcji i zachowań, w pokonaniu stresu czy podniesieniu poczucia własnej wartości. Terapia może także towarzyszyć w momentach zmian, utraty bliskich, choroby i podejmowania ważnych decyzji życiowych.